Pravidla

pic-01
Základní rozmístění kuželek

ikasymbolit_multi-01

Hra Mölkky je vhodná pro celou rodinu. Získané body se zaznamenávají na výsledkovou kartu.

Hra osahuje: 
12 kuželek (očíslovaných od 1 do 12), házecí kolík Mölkky, pravidla.

Rozmístění kuželek: 
Kuželky se rozmístí podle nákresu na obrázku 1. Při první hře si hráči losují pořadí, ve kterém budou hrát. V dalších hrách určují pořadí výsledky předchozí hry – začíná hráč s nejnižším dosaženým skóre, jako poslední hraje ten s nejvyšším. Asi 3–4 metry před kuželkami se vyznačí čára pro odhod (viz obr. 2). Hráči se střídají v zapisování výsledků (viz „Ukončení hry“).

pic-02

Playing_Molkky_1 Playing_Molkky_2

 

Jak hrát?

Zahájení hry:
První hráč hodí házecím kolíkem na kuželky a snaží se je shodit.

Sražené kuželky:
Kuželka se nepovažuje za sraženou, pokud se opírá o jinou kuželku nebo o házecí kolík Mölkky. Sražené kuželky se znovu postaví na místo, kam spadly.

Skóre:
Dosažené skóre se rovná číslu na sražené kuželce. Pokud hráč srazí více než jednu kuželku, rovná se skóre počtu sražených kuželek.

Ukončení hry:
Pokud se hráč netrefí (nezíská ani jeden bod) třikrát po sobě, vypadává ze hry a pokračuje dále jako zapisovač skóre. Hra končí, pokud některý z hráčů získá přesně 50 bodů. Pokud získá více než 50 bodů, skóre se vrátí zpět na 25.