Regler

pic-01ikasymbolit_multi-01

Indeholder: 12 kegler (nummereret 1-12), Mölkky kastepind, regler.

Forberedelser:

De nummererede kegler stilles i en tæt formation. Stå bag en linje 3-4 meter fra kegleformationen. Spillerne skiftes til at skrive point (se ”spillets afslutning”).

pic-02

Playing_Molkky_1 Playing_Molkky_2

Spillets gang

Efter tur:

Ved spillets start trækkes lod om, hvem der skal begynde. I de efterfølgende spil kastes i henhold til de tidligere spilleresultater (fra lavest til højeste point).

Spillets start: Den første spiller kaster Mölkky-pinden mod keglerne og prøver at vælte så mange som muligt. Mölkky-pinden skal altid kastes med et underhåndskast.

Væltede kegler: En kegle regnes ikke som væltet, hvis den læner sig op ad en anden kegle eller ligger på Mölkky-pinden. Efter et kast stilles alle kegler op igen, på samme sted som de faldt.

Point: Hvis 1 kegle væltes, er nummeret på keglen lig med antal point. Hvis flere kegler væltes, tælles point for samtlige væltede kegler.

Spillets afslutning: Hvis en spiller ikke vælter kegler ved tre kast i træk, er denne person ude af spillet og skal skrive point. Spillet afsluttes, når en spiller har fået nøjagtigt 50 point. Hvis en spiller får over 50 point, halveres de til 25 point, og spilleren fortsætter.