Regler

pic-01
Kjeglenes formasjon ved start

Mölkky passer for hele familien. Poengene som scores noteres på poengblokken.

Innhold: 
12 kjegler (nummerert fra 1 til 12), Mölkky kastepinne, regler.

Oppsett:
Kjeglene settes opp i formasjonen som vist (bilde 1). Før det første spillet, avgjøres kasterekkefølgen. I de følgende spillene er rekkefølgen i henhold til poengscoren etter tidligere spill fra lavest til høyest. En kastelinje trekkes opp 3-4 meter fra kjeglene (bilde 2). Spilleren noterer poeng etter tur (se “Spillets slutt”).

pic-02

Playing_Molkky_1 Playing_Molkky_2

Hvordan spille?

Starte spillet:
Den første spilleren kaster Mölkky-pinnen på kjeglene i et forsøk på å slå dem overende. Mölkkyen kastes alltid med et underhåndskast.

Felt kjegle:
En kjegle anses ikke som felt hvis den lener seg på en annen kjegle eller Mölkky-pinnen. Etter et kast reises kjeglene opp igjen der de falt.

Poengscoring:
Hvis en kjegle felles er scoren lik tallet på kjeglen. Når flere enn en kjegle felles er scoren lik det sammenlagte tallet for kjeglene.

Spillets slutt: 
Hvis en spiller bommer (ikke får poeng) tre ganger på rad er denne ute av spillet og fungerer fra da av som poengnoterer. Spillet slutter når en spiller oppnår akkurat 50 poeng. Scorer en spiller mer enn 50 poeng blir denne spillerens poengsum senket til 25 og han/hun fortsetter å spille.