Zasady gry

  • Zasady turniejowe uznane przez Międzynarodową Organizację Mölkky

  • Zasady w skrócie:

Przygotowanie do gry

Kręgle należy ustawić w zwartym szyku i odpowiednim ułożeniu względem siebie, a linię rzutu wytyczyć w odległości około 3-4 metrów od nich (patrz rys. 1). Gracze uczestniczą w zapisywaniu zdobytych punktów (patrz „Zakończenie gry”).

pic-01
Początkowe ustawienie kręgli

pic-02

 

Rozgrywka

Kolejność rzucania:
W pierwszej grze kolejność rzucania ustalana jest poprzez losowanie. W kolejnych grach kolejność zależy od rezultatów gry poprzedniej. Zaczyna zawodnik, który poprzednio uzyskał najmniejszą liczbę punktów, a kończy ten, który uzyskał punktów najwięcej.

Rozpoczęcie: 
Pierwszy zawodnik rzuca zbijakiem w grupę kręgli, starając się przewrócić jak największą ich liczbę. Zbijak rzucany jest zawsze od dołu.

Przewrócone kręgle: 
Kręgiel nie jest uznawany za przewrócony, jeżeli leży (choćby częściowo) na innym kręglu lub na zbijaku. Po wykonaniu rzutu i podliczeniu zdobytych punktów, kręgle są ustawiane w miejscach, w których upadły.

Punktacja: 
Jeśli przewrócony został tylko jeden kręgiel, zawodnik rzucający otrzymuje liczbę punktów zapisaną na danym kręglu. Jeśli przewrócona została większa ilość kręgli, zawodnik otrzymuje tyle punktów, ile kręgli przewrócił.

Zakończenie gry:
Jeśli zawodnik, w trzech kolejnych rzutach, nie uzyska ani jednego punktu, zostaje wykluczony z dalszej gry, a jego rola ogranicza się do zapisywania punktów uzyskanych przez innych graczy. Gra kończy się, gdy jeden z zawodników, jako pierwszy zdobędzie dokładnie 50 punktów. Jeśli któryś z graczy przekroczy łączną ilość 50 punktów, jego wynik obniża się do 25 punktów, ale zawodnik ten kontynuuje grę.

Playing_Molkky_1 Playing_Molkky_2