Regler

pic-01
Hur käglorna ska placeras

Mölkky-spelet passar hela familjen. Poängen noteras på poängprotokollet.

Innehåll:  
12 käglor (numrerade från 1 to 12), Mölkky kastkägla, regler.

Förberedelser:  
De numrerade käglorna placeras tätt tillsammans (se bild 1). I första omgången drar man lott om turordningen. I följande spel går man efter föregående spels poängresultat för varje spelare. Börja med den som har lägsta poängen till den högsta. Platsen där man ska kasta från ska vara 3-4 meter ifrån käglorna (se bild 2). Man turas om med att vara protokollförare (se ”Spelslut”).

pic-02

Playing_Molkky_1 Playing_Molkky_2

Hur man spelar?

Hur man spelar?

Att börja spela:
Den första spelaren kastar Mölkky kastkäglan mot käglorna och försöker att slå ner dem. Man måste alltid kasta kastkäglan med ett underhandskast.

Nedslagen kägla: 
En kägla anses inte nedslagen om den lutar mot en annan kägla eller mot Mölkky kastkäglan. Efter ett kast ska alla nedslagna käglor ställas upp igen på den plats där de blev nedslagna.

Poängräkning: 
Om en kägla slås ned = poäng efter siffran på käglan. Om mer än en kägla slås ned = poäng efter antalet nedslagna käglor (inte efter siffrorna).

Spelslut: 
Om en spelare inte slår ned några käglor tre gånger i följd åker hon/han ut ur spelet och får bli protokollförare. Spelet är slut när den första spelaren når exakt 50 poäng. Om en spelare får över 50 åker man ned till 25 poäng och spelaren måste fortsätta spelet från den nya poängnivån.